Zoeken naar:

Arbeidsfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie op het gebeid van Arbeid en Gezondheid. Als arbeidsfysiotherapeut richt ik met op werknemers met een klacht die is gerelateerd aan het werk of om preventief klachten te voorkomen. Een uitgebreid onderzoek wordt gedaan om de werkhouding/werkwijze, werktaken, werktijden, werkdruk en werkplek in kaart te brengen.

 

Naar aanleiding van de intake en dit onderzoek wordt samen met de client een behandelplan gemaakt afgestemd op zijn of haar doelen. Het hoofddoel is meestal optimaal het werk kunnen uitvoeren.

Het verschil met reguliere fysiotherapie is dus dat ik als arbeidsfysiotherapeut de klachten bekijk vanuit de werksituatie. De reguliere fysiotherapeut richt zich vooral op het verhelpen van de klachten op de praktijk. Ik kan daarnaast ook de werklocatie komen bekijken om daar de situatie functioneel te bekijken. Dit kan zowel preventief als behandelend.

 

Een spreekuur op uw bedrijf voor werknemers die met klachten rond blijven lopen behoort ook tot de mogelijkheden. Voordeel is dan dat er meteen een advies gegeven kan worden aan de medewerker over de werkhouding, werkuitvoering of verwijzing naar arts/specialist/fysiotherapeut.